Twoja sugestia
Tu jesteś:

Wniosek o pozwolenie na zmiany

Firma Studio Atrium wydaje zgody na zmiany wprowadzane do projektów, które zostały już zakupione.

Zgoda wydana będzie bezpłatnie i przesłana na adres zamawiającego po wypełnieniu zamieszczonego poniżej formularza.

Patrz też: Zasady wprowadzania zmian do projektu gotowego

PROJEKT
Symbol projektu
 x
Kiedy i gdzie został zakupiony projekt
 x
DANE WŁAŚCICIELA PROJEKTU:
imię
 x
nazwisko
 x
ulica, nr domu
 x
miejscowość
 x
kod pocztowy
 x
województwo
 x
telefon/fax
e-mail
 x
ADRES WYSYŁKI (jeżli jest on inny, niż podany wyżej):
ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE:
 x
Pola oznaczone x muszą być wypełnione, aby można było przesłać formularz